Materiały pokonferencyjne z VI edycji konferencji

  Sprawozdanie z konferencji (72,0 KiB, 627 pobr.)

  Plan konferencji (82,2 KiB, 669 pobr.)

  Dziecko w sytuacji choroby i rozłąki z rodziną - możliwości i ograniczenia w pracy z dzieckiem w szkole sanatoryjnej, przyszpitalnej i ośrodku szkolno-wychowawczym (82,2 KiB, 768 pobr.)

  Zastosowanie podejścia poznawczo-behawioralnego w pracy z dziećmi i młodzieżą (281,4 KiB, 3 898 pobr.)

  Zastosowanie podejścia poznawczo-behawioralnego w pracy z dziećmi i młodzieżą - prezentacja (1 022,4 KiB, 11 753 pobr.)