Informacje ogólne

Województwo Śląskie jest organem prowadzącym dla siedmiu Zespołów Szkół Specjalnych: w Goczałkowicach Zdroju, Jastrzębiu Zdroju, Orzeszu-Zawiści, Rabce Zdroju, Kamieńcu-Zbrosławicach, Istebnej i Skoczowie. Na prośbę dyrektorów tychże szkół, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach od roku 2002 prowadzi specjalną ofertę szkoleniową adresowaną dla nauczycieli i wychowawców tychże placówek. Jest to szczególna grupa adresatów, ponieważ, z jednej strony, spotyka się w swojej pracy z uczniem, który równocześnie jest pacjentem, z drugiej strony, ma kontakt z uczniem tylko w trakcie trwania turnusu lub turnusów. Biorąc pod uwagę specyfikę tej pracy, w dniach 28 – 29 listopada 2002 roku miała miejsce I Konferencja dla szkół sanatoryjnych w Rabce, poświęcona problematyce uczenia wielotematycznego. Kontynuacją tej pracy była praca grupy edukacyjnej nauczycieli i wychowawców ze szkół sanatoryjnych prowadzona w roku szkolnym 2002/2003.

W roku 2005, do grupy tej dołączyli nauczyciele szkół przyszpitalnych. W tym też roku po raz pierwszy w konferencji, która jest cyklicznym przedsięwzięciem adresowanym do tego środowiska, wzięli udział pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, których organem prowadzącym jest województwo śląskie, jak również pracownicy ośrodków szkolno-wychowawczych.

Obecnie oferta skierowana do tej grupy adresatów ma następująca formę:

  • cykliczna konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków szkolno-wychowawczych organizowana corocznie na przełomie września i października. Od roku 2008 ma ona charakter ogólnokrajowy, ponieważ uczestniczy w niej wielu przedstawicieli spoza regionu województwa śląskiego;
  • grupa edukacyjna dla nauczycieli i wychowawców z tych placówek, której zajęcia odbywają się raz w miesiącu w trakcie roku szkolnego (listopad – maj);
  • kurs kwalifikacyjny z pedagogiki leczniczej.

Nauczycieli i wychowawców ze szkól sanatoryjnych, przyszpitalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków szkolno-wychowawczych, zainteresowanych uczestnictwem w proponowanych przez nas formach szkolenia zapraszamy do kontaktu.

 

Koordynator:

Katarzyna Jaworska
Konsultant ROM-E Metis w Katowicach
Pracownia Wychowania
tel. 032 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail: sanatoryjne@metis.pl