XVII konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych

Zapraszamy na XVII konferencję dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych: „Żeby mieć naprawdę dobry pomysł, trzeba mieć wiele pomysłów” (T. Edison) – Ustroń, 25 – 26 października 2018 r.

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zapraszamy na nasze coroczne spotkanie. Mottem konferencji uczyniłyśmy zdanie Thomasa Edisona "Żeby mieć naprawdę dobry pomysł, trzeba mieć wiele pomysłów". I taką wielość pomysłów na najbliższej konferencji chcemy Państwu zapewnić. Zagadnieniami wiodącymi będą w tym roku neurodydaktyka i rozwój psychoseksualny młodzieży. Poza tym wśród warsztatów znajdziecie Państwo zagadnienia związane z autyzmem, radzeniem sobie ze stresem i ciekawymi sposobami pracy z uczniami. Na miejsce konferencji wybrałyśmy ponownie Ustroń, szczegółowe informacje, dotyczące miejsca konferencji opublikujemy we wrześniu 2018 r.

 

Plan konferencji

Dzień I – 25 października 2018 r.

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 10:00

Przerwa powitalna

10:00 – 10:30

Uroczyste otwarcie konferencji

Część seminaryjna

10:30 – 12:00

Kuna w kurniku i biologia nauczania – czyli o tym jak neurodydaktyka włącza się do sporu o szkołę

dr hab. Piotr Łaszczyca, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

12:00 – 12:20

Przerwa kawowa

12:20 – 13.20

Rozwój psychoseksualny współczesnej młodzieży. Orientacja vs. tożsamość seksualna adolescentów

Aleksandra Żyłkowska, Instytut Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach

13:20 – 13:50

Konkurs "Zrozumieć niepełnosprawność" i inne działania realizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach-Zdroju

Jarosław Krutak, dyrektor ZSS w Goczałkowicach-Zdroju

13:50 – 14:05

Prezentacja wyników I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla szkół szpitalnych i sanatoryjnych pod hasłem "Świat oczami dziecka" zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 Specjalną zorganizowaną w Podmiotach Leczniczych w Zabrzu

Agata Zimon, Elżbieta Klinowska, nauczyciele ZSS nr 38 w Zabrzu

14:05 – 15:00

Obiad

Część warsztatowa

15:30 – 18:30

Warsztaty dla uczestników:

 1. Malowanie techniką decorative painting
  Ewa Betke, Małgorzata Wielech, nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Goczałkowicach-Zdroju
 2. Specyfika organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci przewlekle chorych
  Sabina Müller, pedagog, nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach
 3. Seksualność adolescentów
  Aleksandra Żyłkowska, Instytut Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach

Przerwa kawowa: 17:00 – 17:20

19:00

Uroczysta kolacja

Dzień II – 26 października 2018 r.

8:00 – 10:00

Śniadanie

Część warsztatowa

10:00 – 13:00

Warsztaty dla uczestników:

 1. Dziecko z zespołem Aspergera w klasie… i co dalej?
  Anita Wieloch, nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach
 2. Łatwe i przyjemne zabawy z gliną
  Iwona Bogatko, plastyk, nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach
 3. Praca z ciałem i umysłem – ćwiczenia relaksacyjne i redukujące stres
  Beata Łęcka, psycholog, nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach

Przerwa kawowa: 11:30 – 11:50

13:00 – 13:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

"Moja pasja" – prezentacja ogólnopolskiego konkursu polonistyczno-informatycznego
Beata Molenda, Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach

13:15 – 14:15

Obiad

 

O wykładowcach i prowadzących warsztaty:

Dr hab. Piotr Łaszczyca – wieloletni nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Fizjologii i Ekotoksykologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; zainteresowania naukowe: zoopsychologia, etologia, socjobiologia, memetyka, matematyka w biologii

Aleksandra Żyłkowska – psycholog, psychoterapeuta, seksuolog. Wiceprezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Psychoedukacji i Rozwoju. Prowadzi własną działalność gospodarczą, w której zajmuje się praktyką kliniczną i psychoedukacyjną. Pracuje w Strefie Młodzieży, Strefie Psyche i Strefie Rodzica Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS prowadząc warsztaty, wykłady i szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pedagogów szkolnych.

Jarosław Krutak – Dyrektor Zespołu Szkól Specjalnych w Goczałkowicach-Zdroju, Ewa Betke, Małgorzata Wielch – nauczyciele w tymże Zespole. Sanatorium dla dzieci w Goczałkowicach-Zdroju istnieje od 1951 roku, natomiast szkoła funkcjonuje od roku 1952. Swoja opieką obejmuje dzieci głównie ze schorzeniami narządów ruchu o różnym podłożu. Szkoła organizuje różnorodne inicjatywy – Ogólnopolski Konkurs "Zrozumieć niepełnosprawność", spotkania z "Bajkowozem", uczestniczy w konkursach polonistyczno-historycznych, organizuje kiermasze wielkanocne i jasełka dla uczniów.

Sabina Müller – pedagog logopeda, oligofrenopedagog. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej (pedagog, dyrektor) i szkołach ogólnodostępnych (wychowawca świetlicy, pedagog szkolny). Czynny ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Wieloletni członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Iwona Bogatko – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej (Wychowanie Plastyczne, specjalizacja Rzeźba) i Studiów Podyplomowych (Sztuka). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Prywatnie niepoprawny optymista i dobra dusza Pracowni Wychowania.

Beata Łęcka – psycholog, absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej w pracy indywidualnej, rodzinnej i grupowej, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie oraz specjalistów z zagranicy (m.in. Pittsburgh International Children and Families Institute – USA, Uniwersytet Fontysw Tilburgu – Holandia). Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności korzystania z własnego potencjału w pracy z grupą i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, w tym sytuacjami kryzysowymi. Zajmuje się także prowadzeniem warsztatów mających na celu redukcję stresu, poprzez pracę z ciałem i umysłem.

Anita Wieloch – nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej. Autorka Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.

 

Opłata konferencyjna: 390 zł (cena obejmuje koszt udziału w konferencji, wyżywienia i noclegu).

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z Państwem!

Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska
koordynatorzy konferencji
e-mail: wbaraniak@metis.pl / kjaworska@metis.pl
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 124 oraz wew. 102

Data publikacji Kategorie Archiwum