Moja Pasja – konkurs polonistyczno-informatyczny

Moja Pasja – siódma edycja ogólnopolskiego konkursu polonistyczno-informatycznego, skierowanego do uczniów szkół sanatoryjnych i szpitalnych

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele

Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach serdecznie zaprasza uczniów-pacjentów przebywających na leczeniu szpitalnym lub sanatoryjnym w Państwa Placówce do udziału w konkursie polonistyczno-informatycznym "Moja Pasja". Patronką naszej szkoły jest Krystyna Bochenek, która swoimi pasjami i zainteresowaniami zaraziła wielu ludzi i spowodowała, że świat stał się lepszy, bardziej radosny i ciekawszy. Stąd wziął się pomysł na ten konkurs dedykowany Pani Krystynie Bochenek

REGULAMIN SIÓDMEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
POLONISTYCZNO-INFORMATYCZNEGO "MOJA PASJA"

 1. Cele konkursu:
  • stworzenie sytuacji sprzyjającej dzieleniu się z innymi swoją pasją, talentem, zainteresowaniami,
  • zachęcanie do twórczego działania, w celu odwrócenia myśli od negatywnych skutków choroby i hospitalizacji,
  • budowanie poczucia własnej wartości,
  • poznanie i zastosowanie funkcji programu do tworzenia prezentacji multimedialnych,
  • kształtowanie poczucia estetyki i wrażliwości językowej.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów-pacjentów szkół szpitalnych i sanatoryjnych. Uczniowie wykonują prezentację multimedialną z wykorzystaniem programu PowerPoint dotyczącą swoich zainteresowań, pasji, hobby. Wymagana liczba slajdów: minimum 10 dla uczniów szkół podstawowych, 12 – gimnazjum, 15 – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, uczniowie VII klasy szkoły podstawowej i II-III gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs ma charakter indywidualny. Każdy uczeń może przysłać na konkurs tylko jedną prezentację multimedialną. Każdy z członków jury powołanego przez organizatorów dokonuje niezależnej oceny prac w zakresie od 1 do 5, gdzie 5 jest oceną najwyższą. Wyłonienie zwycięzców odbywa się poprzez zsumowanie punktacji oceny jury.
 4. Kryteria oceny prac konkursowych:
  • spełnienie wymogów formalnych,
  • poprawność językowa,
  • atrakcyjność i innowacyjność formy,
  • estetyka pracy.
 5. Prace można przesyłać e-mailem na adres elektroniczny: dorotaogaza@onet.eu
  lub na płytach CD na adres:
  Dorota Ogaza, Beata Molenda
  Zespół Szkół Specjalnych nr 6
  ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

  z dopiskiem Konkurs polonistyczno-informatyczny "Moja Pasja"
 6. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko ucznia,
  • nazwę, adres i telefon szkoły szpitalnej lub sanatoryjnej,
  • imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
 7. Termin nadsyłania prac upływa: 15 maja 2018 r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 1 czerwca 2018 r.
 9. Dla zwycięzców przewidziano dyplomy i nagrody, które zostaną przesłane na adres szkoły zwycięzców.

  Moja Pasja - zgłoszenie uczestnika (765,2 KiB, 282 pobr.)

  Moja Pasja - sprawozdanie z VI edycji (2,9 MiB, 426 pobr.)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
Organizatorzy

Opublikowano Kategorie Aktualności