XI edycja konferencji dla szkół sanatoryjnych…

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na XI konferencję dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków szkolno-wychowawczych: "Być bliżej – o wykorzystaniu jakości relacji w skutecznych interwencjach wychowawczych", która odbędzie się w dniach 18 – 19 października 2012 w Ustroniu.

W tym roku chcemy zaproponować Państwu tematykę związaną zarówno z nowymi zjawiskami pojawiającymi się w szkole (agresja elektroniczna), jak i z nabyciem nowych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Na miejsce konferencji wybraliśmy ponownie ośrodek Muflon w Ustroniu. Dodatkowe informacje nt. ośrodka, w którym odbywać się będzie konferencja, znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.orw-muflon.com.pl.

 

PLAN KONFERENCJI

Dzień I – 18 października 2012 r.

9:00 – 10:00

Przerwa powitalna

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Uroczyste otwarcie konferencji

Część seminaryjna

10:10 – 11:40

Trzy postacie dyscypliny – metody i techniki interwencji w pracy z grupą

dr Jakub Kołodziejczyk, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Zarządzania w Oświacie

11:40 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:30

Cyberbullying – czyli jak sobie radzić z agresją elektroniczną wśród dzieci i młodzieży?

dr Jacek Pyżalski, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

13:30 – 15:00

Przerwa na obiad

Część warsztatowa

15:00 – 18:00

W części warsztatowej, prowadzonej w dwóch grupach, zaprezentowane będą praktyczne sposoby pracy w obszarach omawianych w części wykładowej.

Grupa I – warsztat prowadzony przez dra Jacka Pyżalskiego,
Grupa II – warsztat prowadzony przez dra Jakuba Kołodziejczyka.

w tym: przerwa kawowa 16:15 – 16:45

19:00

Uroczysta kolacja

Dzień II – 19 października 2012 r.

8:00 – 9:30

Śniadanie

Część warsztatowa

9:30 – 12:30

Warsztaty dla uczestników:

  1. Bodypainting w pracy z dziećmi
    Sabina Woźnica, artystka grafik, zajmuje się malarstwem, performancem, instalacjami w naturze
  2. Dźwiękiem, ruchem, słowem i… – zabawy ogólnorozwojowe w pracy dziećmi i młodzieżą
    Grażyna Ryba, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
  3. Wykorzystanie wybranych technik coachingowych w pracy z dziećmi i młodzieżą
    Joanna Sylwester, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

w tym: przerwa kawowa 11:15 – 11:30

12:30 – 13:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

13:00 – 14:00

Obiad

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 350 zł (cena obejmuje koszt udziału w konferencji, wyżywienia, noclegu).

 

Termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję upływa z dniem 10 października 2012 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 032 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem Konferencja dla szkół sanatoryjnych 2K

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Termin dokonywania wpłat upływa z dniem 10 października 2012 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Wioleta Baraniak i Katarzyna Jaworska,
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:wbaraniak@metis.pl lub kjaworska@metis.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Posted on Categories Archiwum