Kurs kwalifikacyjny – pedagogika lecznicza

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej organizowany jest dla nauczycieli i wychowawców posiadających wykształcenie pedagogiczne (studia magisterskie lub SN), lecz nie mających przygotowania specjalistycznego do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu.

Cele i zadania kursu:

  • wyposażenie uczestników w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu,
  • ukazywania swoistości procesu kształcenia dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i leczniczej,
  • zapoznanie się z niekonwencjonalnymi sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi (techniki psychoterapeutyczne, psychokorekcyjne i stymulacyjne),
  • kształtowanie odpowiednich umiejętności psychoedukacyjnych uczestników kursu,
  • wskazanie optymalnych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców z pracownikami służb medycznych.

Czas trwania: 270 godzin, 2 semestry

Koszt całkowity: 1600 zł

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

Fax: 032 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Jaworska:

tel. 032 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail: sanatoryjne@e.metis.pl

Serdecznie zapraszamy!

Data publikacji Kategorie Archiwum