IX edycja konferencji dla szkół sanatoryjnych

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach serdecznie zaprasza na IX edycję konferencji dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków szkolno-wychowawczych pt. "Widzę, rozumiem, pomagam…", która odbędzie się w dniach 30 września – 1 października 2010 r. w Ustroniu.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli i wychowawców pracujących w szkołach sanatoryjnych, przyszpitalnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy tej grupy zawodowej i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, tegoroczna edycja poświęcona będzie pracy z dziećmi z zaburzeniami emocji i zachowania. Chcemy, by była okazją do dostarczenia wiedzy na temat tych zaburzeń i sposobów pracy z nimi, jak również do pogłębienia osobistych zasobów uczestników, stanowiących podstawę efektywnych oddziaływań wychowawczych.

Na miejsce konferencji wybraliśmy ponownie ośrodek Muflon w Ustroniu. Dodatkowe informacje nt. ośrodka, w którym odbywać się będzie konferencja, znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.orw-muflon.com.pl

PLAN KONFERENCJI

Dzień I – 30 września 2010 r.

10:00 – 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 – 11:15

Uroczyste otwarcie konferencji: wystąpienie przedstawicieli władz kuratoryjnych i Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

Część seminaryjna

11:15 – 13:30

Seminarium z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Katarzyna Sitnik-Warchulska – psycholog, terapeuta, Zakład Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

13:30 – 15:00

Przerwa na obiad

Część warsztatowa

15:00 – 18:00

Udział w wybranym warsztacie:

 1. Budowanie poczucia wartości u młodzieży
  Mirosława Bochner
  – konsultant ROM-E Metis w Katowicach
 2. Barwny sposób na szare dni – filcowanie na sucho
  Joanna Król
  – nauczyciel, instruktor rękodzieła artystycznego, Centrum Studiów Podyplomowych Akademii Umiejętności Zawodowych w Zabrzu
 3. Ponadczasowość pedagogiki Freineta – doświadczenia poszukujące
  Zofia Myalska
  – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, członek Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Freineta
 4. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w szkołach sanatoryjnych, przyszpitalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych w świetle nowych uregulowań prawnych
  Małgorzata Spendel
  – konsultant ROM-E Metis w Katowicach

19:00

Uroczysta kolacja

Dzień II – 1 październik 2010 r.

8:00 – 10:00

Śniadanie

Część warsztatowa

10:00 – 13:00

 1. Warsztaty rozwoju osobistego inspiracją do twórczej pracy
  Małgorzata Kuśpit
  – psycholog, Instytut Psychologii UMCS w Lublinie

Podsumowanie i zakończenie konferencji

13:00 – 14:00

Obiad

Koszt udziału w konferencji wynosi 280 zł (cena obejmuje koszt udziału w konferencji, wyżywienia, noclegu). Dodatkowo uczestnicy ponoszą indywidualnie koszty opłaty parkingowej (10 zł za samochód).

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 78 1050 1214 1000 0022 9073 0528
z dopiskiem: Konferencja dla szkół sanatoryjnych 2K.

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Termin dokonywania wpłat upływa z dniem 10 września 2010 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 032 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję upływa z dniem 10 września 2010 r.

Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Wioleta Baraniak i Katarzyna Jaworska,
tel.: 032 209 53 12 lub 14 wew. 102

Serdecznie zapraszamy!

Data publikacji Kategorie Archiwum