Grupa warsztatowo-szkoleniowa

Od lat ośmiu w naszym ośrodku działa grupa warsztatowo-szkoleniowa dla nauczycieli szkół sanatoryjnych i przyszpitalnych. Początkowo jej uczestnikami były głównie osoby ze szkół sanatoryjnych, jednak grupa stale ewaluowała i obecnie szkolą się głównie osoby ze szkół przyszpitalnych.

Tematyka spotkań jest różnorodna, w zależności od nurtu przewodniego w danym roku szkolnym. Początkowo praca nauczycieli była nastawiona na pracę własną- poszukiwanie w sobie atutów i mocnych stron ułatwiających wykonywanie tego trudnego zawodu, rozumiejąc jednocześnie specyfikę sytuacji dziecka, znajdującego się właściwie przez chwilę, w szpitalu czy sanatorium.

Jednocześnie zawsze spotkania te stwarzają okazję do superwizji własnej pracy i trudności pojawiających się w trakcie jej trwania.

Duża popularnością cieszyły się następnie tematy dotyczące psychologicznych aspektów pracy tychże nauczycieli tj. adolescencja, praca z lękiem, rozwój psychoseksualny dziecka, trauma u dziecka.

Obecnie nauczyciele są na poziomie zdobywania konkretnych umiejętności i technik, które od razu wykorzystują w pracy z dzieckiem.

Są to tematy: budowanie poczucia własnej wartości u dziecka prowadzona przez p. Mirosławę Bochner; elementy teatru w pracy z dzieckiem chorym, wykorzystanie lalki i przedmiotu pracy z dzieckiem chorym prowadzone przez Barbarę Spierzak; edukacja twórcza prowadzona przez p. Gabrielę Wawrzynek; elementy papieroplastyki oraz wykorzystanie mozaiki z surowców naturalnych prowadzone prze Annę Czerwiec-Banek; drama jako metoda pracy wychowawczej prowadzona przez Magdalenę Wieczorek.

Grupa ta oprócz charakteru szkoleniowo-edukacyjnego, ma od początku również charakter grupy wsparcia. Dla nauczycieli tychże szkół jest szczególnie ważna możliwość wymiany własnych doświadczeń i podzielenia się trudnościami w pracy. Niejednokrotnie w szpitalach są oni jedynymi osobami mającymi kontakt z dziećmi pełniącymi role uczniów, ale i jednocześnie pacjentów.

 

Pracę tej grupy koordynują:

Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska
Konsultantki ROM-E Metis w Katowicach
Pracownia Wychowania
tel. 032 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail: sanatoryjne@e.metis.pl

Data publikacji Kategorie Aktualności