Materiały pokonferencyjne z III edycji konferencji

  Sprawozdanie z konferencji (192,0 KiB, 987 pobr.)

  Ankieta dla wychowawcy dziecka wyjeżdżającego do sanatorium (136,3 KiB, 750 pobr.)

  Rozwój leczenia uzdrowiskowego dzieci z województwa śląskiego w latach 1999 - 2004 (321,7 KiB, 684 pobr.)

  Prezentacja multimedialna Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych w Jaworzu oraz oddziałów klasowych Zespołu Szkół specjalnych w Skoczowie (401,6 KiB, 1 016 pobr.)

  Artykuł Janiny Tywoniak (121,0 KiB, 1 503 pobr.)

  Procedura powrotu ucznia - pacjenta do środowiska szkoły macierzystej po zakończonej hospitalizacji (120,5 KiB, 559 pobr.)

  Funkcjonowanie ucznia w szkole macierzystej po powrocie z sanatorium - raport z badań ankietowych (284,0 KiB, 2 620 pobr.)

  Psychospołeczne funkcjonowanie dziecka przewlekle chorego w sanatorium i szkole macierzystej (skrót referatu) (128,8 KiB, 3 400 pobr.)

  Program pracy terapeutycznej dla dzieci przewlekle chorych - cz. 1 (406,7 KiB, 542 pobr.)

  Program pracy terapeutycznej dla dzieci przewlekle chorych - cz. 2 (836,9 KiB, 542 pobr.)

  Program pracy terapeutycznej dla dzieci przewlekle chorych - cz. 3 (699,2 KiB, 501 pobr.)

  Program pracy terapeutycznej dla dzieci przewlekle chorych - cz. 4 (633,1 KiB, 487 pobr.)

  Program pracy terapeutycznej dla dzieci przewlekle chorych - cz. 5 (803,9 KiB, 489 pobr.)

  Dziecko - pacjent, uczeń w zakładzie leczniczo-wychowawczym (92,8 KiB, 638 pobr.)

  Współpraca międzyresortowa w Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci - schemat (76,4 KiB, 526 pobr.)

  Podsumowanie ankiety dla rodziców (160,0 KiB, 3 741 pobr.)

  Czynniki wpływające na zdrowie i zdrowienie - przykłady badań z obszaru psychoneuroimmunologii (1,4 MiB, 1 435 pobr.)

  Przykłady dobrej współpracy międzyresortowej na rzecz dziecka przewlekle chorego w Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci (181,1 KiB, 1 149 pobr.)